İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
 

FERDİ KAROĞLU

Ferdi Karoğlu - AOK Hukuk

Ferdi Karoğlu

ORTAK
karoglu@aoklegal.com

Eğitim  

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2003.

Üyelikler

Türkiye Barolar Birliği, Ankara Barosu, Uluslararası Barolar Birliği, The London Court of International Arbitration, Young International Arbitration Group (YIAG), ICC Young Arbitrators Forum, Who’s Who International, Golf Federasyonu Hukuk Komitesi, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği

Diller 

Türkçe, İngilizce

Mesleki Deneyim

Ferdi Karoğlu, Özterzi & Karoğlu Avukatlık Burosu'nda ağırlıklı olarak Şirketler, Ticaret, Enerji ve Kamu İhale Hukuku alanlarında görülen hukuki meseleler ile ilgili olarak danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü seviyesinde hukuk hizmeti sunmaktadır.

Karoğlu, 10 yılı aşkın dava tecrübesinin yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın taraf olduğu uluslararası tahkim davalarında ülkemizi temsil etmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın davalı olduğu ve International Chamber of Commerce (ICC) önünde görülen Kangal Termik Santrali'nin işletme hakkının devrine ilişkin imtiyaz sözleşmesinden kaynaklanan 309 milyon USD bedelli dava ile Hollandalı bir yatırımcı tarafından Türkiye Cumhuriyeti aleyhine International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) nezdinde açılan büyük ölçekli konut ve işyeri projesinin iptalinden kaynaklanan 282 milyon Euro bedelli davada Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil görevini yürütmüştür. Aynı şekilde yine ICSID nezdinde görülen Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek bedelli davası olan Libananco davasının iptal sürecinde yer almış ve bahsi geçen üç dava da ülkemiz lehine sonuçlanmıştır. Karoğlu, aynı zamanda orta ve büyük ölçekli birçok ticaret şirketinin gerek ulusal gerekse uluslararası tahkim süreçlerinde temsil görevini yürüttüğü gibi, dava öncesi süreçlerde danışmanlık hizmeti de sağlamaktadır.

Şirket birleşme ve devralmaları ile joint venture sözleşmeleri konusunda da tecrübe sahibi olan Karoğlu, özellikle Fransa, Ukrayna, Hindistan, Tunus ve Rusya’da çeşitli sektörlerde joint venture ortaklıklarının hayata geçirilmesi sürecinde hukuk hizmeti sunmuştur. Karoğlu, yurtdışında faaliyet gösteren yerli firmaların karşılaşabilecekleri risklerin analiz edilmesi ve en yüksek hukuki güvenlik sağlanması konularında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Eletrik Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından regüle edilen elektrik ve doğalgaz piyasalarında karşılaşılan hukuki sorunlar ile ilgili danışmanlık ve avukatlık hizmetleri Ferdi Karoğlu’nun çalışma alanları arasında yer almaktadır. Özellikle elektrik üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren şirketlerin EPDK ve çeşitli Bakanlıklarda muhatap oldukları hukuki meseleler ile bundan doğan davalar çalışma alanları içerisindedir.

Ferdi Karoğlu, Kamu İhale Hukuku alanında tecrübe sahibi olup, İdare ve Kamu İhale Kurumu nezdinde yürütülen şikayet ve itirazen şikayet süreçleri ile Kurul kararlarına karşı açılan iptal davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.