İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
 

 

Enerji ve Maden Hukuku

Enerji ve Maden Hukuku

Enerji sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere yürürlükteki mevzuat hakkında bilgi verilmekte ve yaşanan mevzuat değişiklikleri takip edilerek müvekkillerimiz bilgilendirilmektedir. Enerji yatırım süreçlerinde, EPDK ve çeşitli kamu kurumlarına yapılacak lisans ve izin başvurularına ilişkin süreçler takip edilmekte, karşılaşılan sorunların çözümü noktasında hukuki destek sağlanmaktadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilen kararlar ile İdareler tarafından tesis edilen idari işlemler alyhine açılacak idari davalar konusunda Özterzi & Karoğlu Hukuk Bürosu'nun geniş bir tecrübesi bulunmaktadır.  

Termik, hidroelektrik, nükleer, jeotermal ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik enerji tesislerinin kuruluşu, işletilmesi ve bu süreçlere ilişkin sözleşmelerin hazırlanması konusunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi konusundaki başvuru, yatırım ve teşvik mevzuatı takip edilmekte ve yatırımcılara bu konularda tam zamanlı danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.  

Özelleştirme yöntemiyle ihale edilen termik santraller başta olmak üzere çeşitli enerji tesisleri ile ilgili olarak ihale hazırlık ve işletme sürecinde tam zamanlı hukuki danışmanlık sağlanmaktadır. Yap-işlet devret ve işletme hakkının devri yöntemiyle özel sektöre devredilen elektrik üretim tesisleri ile ilgili uygulama sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde Büro avukatları tecrübe sahibidir. Bu süreçler sırasında ortaya çıkan enerji ihtilaflarının çözümüne ilişkin dava veya tahkim süreçleri de Özterzi & Karoğlu tarafından yürütülmektedir.