İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
 
RSS

Haberler

Kamu İhale Mevzuatı'nda değişiklikler yapıldı. 25 Ocak 2017
23 Ocak 2017 tarih ve 29957 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 684 sayılı KHK ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 2 ve 3 üncü maddelerinde değişikliğe gidilmiş ve Kanuna geçici 18 inci madde eklenmiştir. İlgili değişiklikler şu şekildedir: ''MADDE 2 – 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (c) bendinde yer alan “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının banknot ve kıymetli evrak üretim ve basımı ile ilgili mal veya hizmet alımları,” ibaresi “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının teknolojiye, güvenliğe, banknot ve kıymetli evrak üretimi ve basımına ilişkin mal ve hizmet alımları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının dış kaynak temini ve danışmanlık hizmeti alımları;” şeklinde değiştirilmiştir.
[Devamı]
ELSA Ankara ofisimizi ziyaret etti. 02 Aralık 2015
foto
ELSA Ankara üyeleri, Lawyers at Work (L@W) etkinliği kapsamında hukuk büromuzu ziyaret etti. Avukatlık mesleğine ilişkin tecrübelerimizi aktardığımız, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğumuz keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyor, öğrencilik hayatlarında ve ilerideki profesyonel hukuk kariyerlerinde başarılar diliyoruz.
[Devamı]
Ferdi Karoğlu ELSA tarafından düzenlenen Tahkim Konferansına konuşmacı olarak katıldı. 30 Nisan 2015
foto
Özteri & Karoğlu Avukatlık Bürosu ortaklarından Ferdi Karoğlu, ELSA Ankara tarafından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen ''Uluslararası Tahkim ve Türk Hukukunda Tahkim ile İlgili Düzenlemeler'' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Karoğlu, konferansta yaptığı ''Enerji Hukuku ve Tahkim'' konulu sunumunda enerji yatırımlarından kaynaklanan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümü konusunda mevzuat ve uluslararası anlaşmalarda yer alan düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Başta Enerji Şartı Anlaşması olmak üzere çeşitli uluslararası anlaşmaların enerji sektöründe nasıl uygulandığı ve ortaya çıkan uyuşmazlıkların ne şekilde çözümlendiği hususunda uygulamada yaşanan örnek davalara da değinmek suretiyle bilgi verdi. ...
[Devamı]
Onur Özterzi FİSAUM'da Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri'nin işleyişi hakkında ders verdi. 20 Nisan 2015
foto
Özterzi & Karoğlu Avukatlık Bürosu ortaklarından Onur Özterzi, 17.04.2015 tarihinde Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (FİSAUM), Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri'nin işleyişi hakkında ders verdi. Özterzi, fikri mülkiyetler hukuku alanında edindiği mesleki deneyim ile mevzuata ve uygulamaya ilişkin yaşanan sıkıntıları katılımcılar ile paylaştı.
[Devamı]
Özterzi & Karoğlu GENSED üyesi 05 Mart 2015
foto
Özterzi & Karoğlu Avukatlık Bürosu, güneş enerjisi alanında yaptığı çalışmalar ile sektörde önemli bir yer sahibi olan Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği'ne kurumsal üye oldu. Büro, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi konusunda faaliyet gösteren şirket ve kuruluşlara sunduğu hukuk hizmeti ile ilgili çalışmalarını artırarak devam ettirmektedir.
[Devamı]
Özterzi & Karoğlu International Law Firms üyesi 15 Aralık 2014
foto
Özterzi & Karoğlu Avukatlık Bürosu, International Law Firms (ILF) üyeliğine seçildi. Organizasyonda Türkiye'den münhasır üye olarak yer alacak olan Büro, müvekkillerinin yurtdışındaki faaliyeleri için sahip olduğu hizmet ağını bu anlamda geliştirdi.
[Devamı]